Databeskyttelseserklæring

EmailPDFUdskriv


Bruno Gröning Stiftung

§ 1 generelt
Deres personrelaterede data (f.eks. tiltale, navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer) bliver af os kun anvendt i henhold til det tyske registertilsyn. De følgende forskrifter informerer Dem om måde, omfang og hensigt med registrering og benyttelse af personrelaterede data.

§ 2 Kundedata
Deres personlige data, så vidt de er nødvendige for begrundelsen, indholdsmæssige udformning eller ændring af overenskomsten, bliver udelukkende anvendt til overenskomstafviklingen. Uden Deres udtrykkelige samtykke, eller uden lovmæssigt grundlag, bliver Deres data ikke givet videre til en tredje, som står udenfor overenskomstafviklingen.

Efter den fuldstændige overenskomstafvikling, bliver Deres data spærret for yderligere anvendelse. Efter de skatte- og handelsretslige forskrifter bliver disse data opløst, hvis De ikke udtrykkeligt har indvilliget i den fortsatte benyttelse.

§ 3 Information om Cookies
Til forbedring af vores Internetoptræden indsætter vi Cookies. Det drejer sig om små Informationsfiler, der bliver opmagasineret i Deres computers arbejdshukommelse. Disse Cookies bliver slettet igen efter aflukningen af Browseren. Langtids-Cookies, som bliver opmagasineret på Deres harddisk, og indlæst igen ved Deres næste besøg på vores Webside, sætter vi ikke ind. Lige så lidt bliver Deres personrelaterede data omfattet af Cookies.

§ 4 Nyhedsbreve
Ved anmeldelsen til nyhedsbreve bliver Deres e-mail-adresse med Deres tilladelse benyttet til nogle reklameformål, indtil De afmelder Dem fra nyhedsbrevene. Afmelding er når som helst mulig. Den nedenforstående tilladelse har De særskilt eller i givet fald i løbet af bestillingsprocessen udtrykkeligt meddelt:
"Jeg vil gerne abonnere på Nyhedsbrevet."
Deres samtykke kan De når som helst kalde tilbage med virkning for fremtiden. Når De ikke mere vil abonnere på nyhedsbrevet, kan De afmelde Dem under dette link: http://www.bruno-groening-stiftung.org/newsletter.

§ 5 Oplysninger
De har ret til at få oplysninger om de til Deres person registrerede data, og i givet fald ret til rettelse, fjernelse eller spærring af disse data. Oplysningerne kan De på forlangende også få sendt elektronisk. Henvend Dem ved ønske om oplysninger til:

Joachim Rößger
Waldblumenstr. 12
75334 Pfinzweiler
datenschutz@bruno-groening-stiftung.org
§ 1 generelt
Deres personrelaterede data (f.eks. tiltale, navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer) bliver af os kun anvendt i henhold til det tyske registertilsyn. De følgende forskrifter informerer Dem om måde, omfang og hensigt med registrering og benyttelse af personre-laterede data.

§ 2 Kundedata
Deres personlige data, så vidt de er nødvendige for begrundelsen, indholdsmæssige udformning eller ændring af overenskomsten, bliver udelukkende anvendt til overenskomstafviklingen. Uden Deres udtrykkelige samtykke, eller uden lovmæssigt grundlag, bliver Deres data ikke givet videre til en tredje, som står udenfor overenskomstafviklingen.

Efter den fuldstændige overenskomstafvikling, bliver Deres data spærret for yderligere anvendelse. Efter de skatte- og handelsretslige forskrifter bliver disse data opløst, hvis De ikke udtrykkeligt har indvilliget i den fortsatte benyttelse.
§ 3 Information om Cookies
Til forbedring af vores Internetoptræden indsætter vi Cookies. Det drejer sig om små Informationsfiler, der bliver opmagasineret i Deres computers arbejdshukommelse. Disse Cookies bliver slettet igen efter aflukningen af Browseren. Langtids-Cookies, som bliver opmagasineret på Deres harddisk, og indlæst igen ved Deres næste besøg på vores Webside, sætter vi ikke ind. Lige så lidt bliver Deres personrelaterede data omfattet af Cookies.

§ 4 Nyhedsbreve
Ved anmeldelsen til nyhedsbreve bliver Deres e-mail-adresse med Deres tilladelse benyttet til nogle reklameformål, indtil De afmelder Dem fra nyhedsbrevene. Afmelding er når som helst mulig. Den nedenforstående tilladelse har De særskilt eller i givet fald i løbet af bestillingsprocessen udtrykkeligt meddelt:
"Jeg vil gerne abonnere på Nyhedsbrevet."
Deres samtykke kan De når som helst kalde tilbage med virkning for fremtiden. Når De ikke mere vil abonnere på nyhedsbrevet, kan De afmelde Dem under dette link: http://www.bruno-groening-stiftung.org/newsletter.

§ 5 Oplysninger
De har ret til at få oplysninger om de til Deres person registrerede data, og i givet fald ret til rettelse, fjernelse eller spærring af disse data. Oplysningerne kan De på forlangende også få sendt elektronisk. Henvend Dem ved ønske om oplysninger til:

Joachim Rö?ger
Waldblumenstr. 12
75334 Pfinzweiler
datenschutz@bruno-groening-stiftung.org