E. Hansen

EmailPDFUdskriv

Schleswig, 2.11.1953
Helbredelsesberetning (Brev til Bruno Gröning)
Afskrift (pdf)


Schleswig, den 2. november 1953

Kære hr. Gröning!

I 40 år har jeg lidt af voldsomme hovedpiner (migræne). Jeg har gjort meget for at blive helbredt for lidelsen.
Selv gentagne behandlinger på sygehus har ikke bragt mig helbredelse. Smerterne blev hele tiden værre, så jeg snart lå mere i sengen end jeg kunne være ude af den. Det var ikke mere muligt for mig at udføre mit arbejde. Foruden denne lidelse, kom der nu også kredsløbsforstyrrelserne, som bragte mig helt ud af ligevægt.

Så hørte jeg gennem bekendte om de gode helbredelsesresultater, som De, kære hr. Gröning, kunne notere Dem. Vi, min mand og jeg, henvendte os nu gennem fru Thomsens mellemkomst til Dem, og var så heldige at kunne deltage i foreningsdagene. Jeg indrømmer, at jeg var kommet til Dem som en stor skeptiker. Jeg havde allerede forsøgt for meget, til nu straks at kunne tro på helbredelsen. I begyndelsen mærkede jeg intet, men så slog troen også igennem hos mig, på at jeg kunne blive helbredt. Fra januar 1953 til juli 1953 deltog jeg nu i møderne, og jeg må sige, at resultatet er forbløffende. Ikke en eneste gang har smerterne været så voldsomme som før behandlingen, og jeg beder Dem modtage min hjerteligste tak, fordi jeg er så lykkelig for, at jeg nu endelig er befriet for mine lidelser.

Jeg vil gerne udtrykkeligt tilføje, at jeg er blevet helbredt gennem fjernbehandling. Hr. Gröning lærte jeg først personligt at kende i juli 1953, så at sige som afslutning på behandlingen.

underskrevet fru E. Hansen

Kilde:
Arkiv Bruno Gröning Stiftelsen