Elisabeth Schwerdt

EmailPDFUdskriv

Bielefeld, 12.5.1949
Helbredelsesberetning (brev til Bruno Gröning)
Afskrift (pdf)


Fru Elisabeth Schwerdt
Beielfeldt, Friedrichstr. 23 ptr.

Kære hr. Gröning!

Jeg har stort behov for at skrive Dem nogle linier. Frem for alt vil det glæde Dem at høre, at det går mig ganske udmærket. Dengang, da jeg lærte Dem at kende hos familien Klu?mann, gik det mig meget dårligt. Men De formidlede jo, i løbet af kort tid at helbrede min hjertesygdom, der var fremkaldt af alvorlige kredsløbsforstyrrelser, og jeg må i dag, efter næsten tre uger, konstatere, at jeg dagligt føler mig bedre og bedre.

Og nu til noget helt andet! I går for otte dage siden var De hos os. Under samtalen fortalte jeg Dem helt tilfældigt – hr. Hülsmann og en herre fra pressen var endnu til stede – om mine to alvorlige operationer hhv. mejslinger i ørerne, hvorefter det højre øre fuldstændigt havde mistet hørelsen. Lægen konstaterede i sin tid ved en øregangsspejling en 4 mm lang ridse i øregangen, og gav mig den for mig meget kedelige meddelelse, at det var fuldkommen udelukket, at hørelsen ville komme igen.

Nu bliver De forbavset: Tirsdag aften kl. 19, konstaterede jeg til min og mine forældres største glæde, at jeg efter 20 år igen er i stand til at høre på det opererede øre.

Det har jeg kun Dem at takke for, kære hr. Gröning. Hvor meget jeg er Dem taknemmelig for dette, kan slet ikke beskrives i ord.

Lige så godt går det min mor, der er blevet befriet for sine alvorlige nervesmerter (i hovedet) som var blevet tilbage efter en hovednervelammelse. Dette har holdt sig i to år, og ingen læge var i stand til at hjælpe hende.

Vi er til enhver tid gerne rede til at give personlig oplysning om, hvad vi i den sidste uge næsten dagligt har gjort overfor pressen.

I taknemmelighed hilses De venligst

Sign. Elisabeth Schwerdt
Bielefeld, Friedrichstr. 23 ptr.


 Kilde:
Arkiv Bruno Gröning Stiftelsen