F. E.

EmailPDFUdskriv

B., 31.3.1957
Helbredelsesberetning (brev til Bruno Gröning)
Afskrift (pdf)


Henvisning:
Eget navn og stednavne blev gjort anonyme, men foreligger i der oprindelige dokument.


Kære hr. Gr. – Ludewig!

Begge Deres værdsatte breve af 22.12. 57, har glædet mig ganske overordentlig meget. Jeg takker både Dem og Deres værdsatte sekretær Ludewig hjerteligt for De-res venlige anstrengelse, og bekræftelsen af hele min post og omslaget. – Desuden føler jeg det som en stor ære og en stor lykke, at De, kære hr. Gröning, også fortsat med Deres troskraft og forbøn vil bistå Deres hjælpsøgende medmennesker, og også fortsat vil formidle Guds velsignelse til mig. Min glæde over det er ubeskrivelig stor. Jeg vil forstå at værdsætte det hele mit liv. Undskyld, at jeg er så utaknemmelig først at skrive i dag. Af forskellige grunde manglede jeg den fornødne ro til det. Jeg er jo så lykkelig for at det går mig godt, sundhedsmæssigt går mig godt, og ville ikke overbelaste mig, hvad jeg beder Dem undskylde mig.

Samtidig vil jeg gerne i dag sende Dem følgende beretning om mit sundhedsmæssi-ge befindende: I mit brev af 10.12.56 meddelte jeg Dem, at der var kommet en stærk smertebefrielse og helbredelse af min kroniske leddegigt, hjerte- og nervesvaghed, og en slags gigtknuder i lænd, knæ og albuer. – Fra Deres værdsatte breve af 22.12.56 viste der sig til den største forundring, især fra nytår 1957, en endnu mere påfaldende smertebefrielse og helbredelse af ovennævnte lidelser. Genvindelsen af kræfter tog herefter et meget ønskværdigt fremskridt. Det føles, som om Gud hele tiden holder sine beskyttende hænder over mig, som giver mig alt, hvad jeg har brug for til opbygning af min sundhed.

Denne vidunderlige hjælp har jeg kun Dem at takke for, kære hr. Gröning. Før jeg kunne lade Dem få det at vide, fik jeg Deres andet brev af 21.2.1957. Fuld af glæde over Deres venlige anstrengelser, havde jeg fra denne stund en mærkelig fornem-melse. Det var, som gled alle tilbageblevne rester af sygdommene, især i området om knæene (som var kommet af kulde for nogle dage siden), væk fra af min krop, og gik bort ved fødderne. Ved synligt tiltagende kræfter kan jeg igen, når jeg går til ro, alene vende mig fra den venstre side og ligge på den højre side, hvad der ikke var muligt for mig i næsten tre år. Jeg kan tilbringe næsten hele dagen siddende, ville helst rejse mig og gå, hvad der desværre ikke lykkedes. Dog viser kroppen ved alle ændringer i vejret og lignende anstrengelser en meget påfaldende modstandskraft. Almenbefindendet er vedblivende vældig godt, jeg føler mig som en nyfødt. Min glæ-de derover er ubeskrivelig stor.

Kære Hr. Gröning, jeg har især siden nytår 1957 oplevet mange mirakler, der kom til mig som sendt fra Gud. For mig er det et nyt bevis på Deres vidunderlige hjælp, og endvidere et synligt udtryk for Deres samhørighed med hjælpsøgende mennesker. Det skylder jeg Dem for altid stor tak for.

Med glad forbavselse og beundring følger min læge den synligt tiltagende bedring i min sundhedsmæssige tilstand. Han håber, at jeg i fremtiden også vil kunne befries for [ulæseligt] og håber, at min sundhed vil nå et godt mål. Til den største glæde ser jeg deraf gang på gang, hvordan Gud klart genkendeligt sender mig sin hjælp gen-nem Dem, kære hr. Gröning. For mig er Deres hjælp den størst tænkelige understøt-telse af min sundhed. Dens virkning vil vare ved. Jeg vil forstå meget højt at værd-sætte dette hele mit liv. – Med største interesse forfølger jeg fortsat dette mål, og vil ikke slække på tro og tillid, og tålmodigt og i bøn under ingen omstændigheder lade mig forstyrre; for jeg ved, at Gud vil, at vi i fuld tillid afventer, hvornår og hvad han vil give.

Kære hr. Gröning og Ludewig, tilgiv mig endnu engang min efterladenhed, den dårlige skrift og mit rodsammen i brevet. Jeg vil forsøge snart at lade høre fra mig igen, og vise Dem min taknemmelighed.

For nuværende sender jeg Dem min hjerteligste tak for den utrolige hjælp, og ønsker Dem på Deres livsvej fortsat fuld sundhed og skaberkraft i arbejdet med opfyldelsen med Deres store opgave

Med beundringsfuld højagtelse

Deres taknemmelig

F. E.

Kilde:
Arkiv Bruno Gröning Stiftelsen