H. B.

EmailPDFUdskriv

B., 16.5.1949
Helbredelsesberetning
Afskrift (pdf)


Henvisning:
Eget navn og stednavne blev gjort anonyme, men foreligger i der oprindelige dokument.


Under ed afgiver jeg følgende erklæring:

Fru H. B., født xx.xx.1903, boende i B., H…str. x.

Mit barn, E., født xx.xx.1934, der bor hos mig, fik som toårig en hjernehindebetæn-delse med efterfølgende lammelse af venstre side. Siden den tid har hun været un-der stadig lægebehandling, og har ofte været på sygehus. Der er ikke sket nogen bedring. Vi er flygtninge, og bor nu i B. (Schlesien, G. er vores hjemstavn), hvor læ-gebehandlingen er blevet fortsat. For et år siden blev E. opereret i venstre fod og arm, og var i omtrent et halvt år indlagt på sygehuset ”G”, B.; der kom ingen bedring, men derimod en forværring i armen.

Gennem en bekendt hørte jeg om hr. Gröning, og i dag har jeg besøgt ham med min datter.

Hr. Gröning foretog helbredelsen. Kort efter konstaterede jeg, at pigen allerede godt kan bevæge armen, der ellers altid var som fastgroet, ubevægelig og stiv. Denne bevægelighed har nu allerede holdt sig i omkring 2-3 timer. Min datter kunne ikke stå på den venstre fod. Nu er det allerede nemt for hende alene, uden hjælp og uden støtte, at stå på den venstre fod. Jeg bemærker også, at min datter bliver livligere.

Optaget: Herford, den 16. maj 1949

H. B.

Kilde:
Arkiv Bruno Gröning Stiftelsen