I. K.

EmailPDFUdskriv

S., 19.2.1956
Helbredelsesberetning
Afskrift (pdf)


Henvisning
Eget navn og stednavn er gjort anonyme, men står i det originale dokument


S., den 19.2.1956

Frivilligt og uden nogen som helst tvang tillader jeg herved et referat, under den forudsætning, at de personnavne, institutioner osv., som er deri, under ingen omstændigheder må offentliggøres, og skal behandles diskret og med respekt:

Jeg hedder I. K. og er født den xx. 39 i S. Nu: 16 år gammel, stilling: Datter af huset, bor for tiden i S., H…str. 57, og beretter følgende om min egen succes:

    1. Vanskelighed eller krise:
        Anfald af åndenød
    2. Lægelig diagnose: Astma bronchiale
    3. Vanskeligheden begyndte i efteråret 1953
    4. Jeg var i behandling hos praktiserende læge dr. B. i S., K…str.

Blev behandlet med indsprøjtninger og astmapulver.

Den lægelige behandling bragte mig kun kortvarige lindringer for vanskelighederne.

Jeg havde fra min tante, fru D. W., hørt om Bruno Grönings virke, og var overbevist om, at det var måden, som helt kunne befri mig fra min lidelse.

Jeg har om Bruno Gröning læst den lille bog: ”Bruno Grönings Heilstrom”1  og ”Bruno Grönings mirakelhelbredelser2.

Jeg har deltaget i tre af Bruno Grönings foredrag, og har siden jeg kom i Gröning-forbundet (oktober 1954) kun haft to eller tre astmaanfald, men de tidligere kom næsten dagligt og ofte flere gange. Jeg har kun haft brug for lægen, når de nævnte anfald kom, ellers fandt der ikke flere lægelige behandlinger sted. Siden dette tidspunkt har jeg heller ikke mere haft brug for medikamenter.

I et par måneder føler jeg mig fuldkommen fri af vanskeligheden, og har i to måndere dagligt passet et arbejde som syerske, hvad der tidligere ikke med min bedste vilje var muligt.

Hermed har jeg sandhedstro berettet, og vil, om nødvendigt, være i stand til og rede til at bekræfte mine angivelser med ed, og kender betydningen af en sådan handling.

I. K.

S., den 19.2.56

Kilde:
Arkiv Bruno Gröning Stiftelsen

1 Brochure ”Bruno Grönings Heilstrom” af Friedrich Retlow

2 Bogen ”Die Wunderheilungen des Bruno Gröning” af Egon Arthur Schmidt fra 1949, kan bestilles som genoptryk