Leni Meier

EmailPDFUdskriv

Succesberetning
Rosenheim, 25.4.1957
Afskrift (pdf)

Ved et foreningsmøde, det må have været i slutningen af februar eller begyndelsen af marts 1955, fortalte foreningsmedlem fru Band, Frasdorf, om en let forløbende fødsel, der var sket for hendes barnebarn, hvor Bruno Gröning havde sagt til barnebarnet: ”I deres vanskelige time vil jeg være hos Dem.”

Jeg havde straks under beskrivelsen det inderlige ønske, om dog fru Stumpf, en af mine medbeboere, måtte få hjælp på denne måde. Jeg havde dette hjertensønske, da fru Stumpf befandt sig i velsignede omstændigheder, og barnet ved en tidligere fødsel, på grund af komplikationer, døde efter få timer.

Efter foreningsmødet bad jeg foreningsleder Bavay om en lille stanniolplade til fru Stumpf med ordene: ”Jeg beder om en lille plade til en kvinde, der venter et barn, som jeg har tænkt på ved fru Bands beskrivelse.” Den lille plade, jeg havde fået af hr. Bavay, som havde hr. Grönings underskrift, gav jeg videre til fru Stumpf med bemærkningen, at jeg har tænkt på hende med det inderlige ønske, at fødslen af det ventede barn måtte forløbe godt. Fru Stumpf kendte hr. Gröning fra Traberhof, og også de begivenheder, der skete på Traberhof.

I april holdt hr. Gröning et trosforedrag i den lokale forening i Rosenheim. Det var mig forundt efter foredraget, sammen med en lille kreds i hr. Bavays bolig, stadig at være sammen med hr. Gröning. I denne nattetime kom jeg til at tale om fru Stumpf. Hr. Gröning vinkede mig straks af, og beskrev nøjagtigt fru Stumpfs ydre, som hr. Gröning aldrig havde set.

Samtalen fortsatte om andre ting. Pludselig spurgte hr. Gröning, hvad klokken var. Den var 1.30 morgen. Så sagde hr. Gröning: ”for mig er det kl. 10.30 formiddag. Igen fortsatte samtalen om andre ting. Pludselig spurgte hr. Gröning: ”Hvornår er det Peter og Paulusnavnedag?”, hvorpå hr. Bavay sagde: ”Den 29.6.1955.” Der blev igen talt om andre ting. Jeg fandt dag og tidsangivelsen påfaldende, og jeg huskede på disse ting.

Dem 29.6.1955. ”Peter og Paulus-navnedag”, kl. 6 morgen, blev fru Stumpf bragt til fødsel. Klokken 10.30 om formiddagen var fødslen forløbet let og uden komplikationer. Fru Stumpf fortalte mig også, at fødslen var helt anderledes. Et prægtigt barn kom til verden, og har udviklet sig herligt.

Jeg glæder mig over at måtte skrive denne oplevelse. Sammen med mig glæder alle foreningens venner sig, og vi takker Gud for, at denne hjælp blev forundt. Vi erkender gennem denne oplevelse Guds virke gennem vores ven Bruno Gröning.

Jeg forsikrer på tro og love, sandfærdigt at have gengivet den ovenfor stående oplevelse, og er rede til når som helst at gentage denne redegørelse, også for retten.

Leni Meier, Rosenheim, Innstra?e 71
- Underskrift –Jeg har for så vidt medoplevet sagens forhold, og er til enhver tid rede til at være medvidne.


Erich Bavay
- Underskrift –
Leder af Gröning-forbundets lokale forening i Rosenheim

Kilde:
Arkiv Bruno Gröning Stiftelsen