N. P.

EmailPDFUdskriv

T., udateret
Helbredelsesberetning ( (brev til Bruno Gröning)
Afskrift (pdf)


Henvisning:
Eget navn og stednavne blev gjort anonyme, men foreligger i der oprindelige dokument.


Kære hr. Gröning!

I begyndelsen af marts 19.. blev jeg syg af gulsot, og blev i slutningen af marts over-ført til sygehuset i X… Tre uger efter fik jeg en leverskylning, men måtte den 17.4. en dag før påske, lade mig operere. Galden måtte fjernes. Ved denne operation konsta-terede lægerne, at jeg havde kræft i bugspytkirtlen. Efter tre uger blev jeg udskrevet som uhelbredt, og efter lægelig erklæring kunne jeg kun leve i 14 dage, og højst fire uger.

Beretningen fra min praktiserende læge lød: Håbløs!

Midt i august kom jeg gennem fru Th. i forbindelse med Dem, hr. Gröning. Langsomt gik det mig bedre og bedre!

Nu, efter tre år, føler jeg mig helt rask, og med GUDS HJÆLP vil det vel hele tiden gå fremad, for jeg har den faste TRO på det! Vorherre vil fortsat hjælpe mig! Da jeg blev syg, vejede jeg 175 pund. Da jeg blev udskrevet fra sygehuset, vejede jeg 118 pund, og nu vejer jeg igen 185 pund.

Her i august bliver jeg 70 år. Jeg ønsker Dem alt godt. Gud være med Dem! Med de bedste ønsker forbliver jeg

i stadig samhørighed med Dem

(underskrevet) N. P. i T., Kreds X.

Kilde:
Arkiv Bruno Gröning Stiftelsen