O. A.

EmailPDFUdskriv

W., udateret
Helbredelsesberetning
Afskrift (pdf)


Henvisning:
Eget navn og stednavne blev gjort anonyme, men foreligger i der oprindelige dokument.


Ved mit sidste besøg på Traberhof ved Rosenheim, kunne jeg personligt overbevise mig om helbredelsen af en børnelammelse.

Patienten, der af sin unge kone var blevet bragt til Traberhof i rullestol, og knap nok, eller overhovedet ikke kunne bevæge sig, blev gennem en speciel HELBREDELSE befriet for sin alvorlige lammelse.

Da hr. Gröning forlod Traberhof i sin vogn, lykkedes det den unge kvinde at gribe hr. Grönings hånd, hvorved hun samtidig bad om hjælp til sin mand. På hr. Grönings spørgsmål om, hvor manden befandt sig, meddelte hun ham, at man vanskeligt kun-ne nå ham, da han befandt sig i mængden.

Nu skete der det utrolige. Mens kvinden talte med hr. Gröning, mærkede patienten en stærk hedebølge og en enestående fornemmelse. Allerede to timer efter var det muligt for patienten, med sin kones hjælp, efter mange år at forlade rullestolen, og ved hjælp af krykker at bevæge sig frem. Ved patientens andet besøg på Traberhof, som han foretog nogle dage efter med sine to krykker, fik han under hr. Grönings tale fra altanen den tanke, at han nu ikke behøvede krykkerne mere. I samme øjeblik lod han krykkerne falde, og kunne straks bevæge sig frit.

Gangen var uhindret og normal!

Samtidig med ganghandicappet var der forbundet en talefejl, som han ved denne lejlighed ligeledes blev befriet for.

Som patienten berettede, kunne han for første gang i tre år igen tale med sin kone og bevæge sig frit. HELBREDELSEN har ifølge udtalelser fundet sted for cirka ti uger siden, og holder til i dag!

Den 29. september bad jeg hr. Gröning i M. om fjernhelbredelse af min mand, som på denne tid befandt sig i W. I samme øjeblik mærkede min mand i W. en stærk var-mefølelse og en ualmindelig lettelse i hele kroppen, såvel som, efter to år, lettere at kunne tale. Samtidig ytrede han ønske om personligt at komme til Gröning.

En transport til Gröning i Tyskland var på denne tid endnu ikke mulig, da han fysisk var for svag, og lægerne ikke ville tage ansvaret for det. Senere mærkede han på grund af fjernhelbredelsen gennem Gröning en sådan bedring, at han kunne tage alene til Tyskland. Denne patient er efter udtalelser fra ansete læger i ind- og udland blevet betegnet som uhelbredelig. Det var det alvorligste tilfælde i W.

Disse oplysninger er gengivet i overensstemmelse med sandheden.

(underskrevet) O.A.

Kilde:
Josette Gröning (Hrsg): Der geistig-seelische Heiler (Denkendorf bei Plochingen/Neckar) 1960) Nr. 6, S. 93.