Spørgsmål og svar

EmailUdskriv

Almindelige spørgsmål
Spørgsmål til foredrags-cd'erne
Spørgsmål til offentliggørelser
Spørgsmåle om shoppen
Spørgsmål om Stiftung
Almindelige spørgsmål
Jeg søger kontakt til en Bruno-Gröning-gruppe. Hvor skal jeg henvende mig?
Med hensyn til dette spørgsmål udtaler vi os ikke.

tilbage igen  
 
Hvordan kan jeg løbende blive holdt underrettet om det aktuelle angående denne Internetside?
Alle kunder, som allerede har bestilt i shoppen, bliver med forskelligt mellemrum per e-mail informeret om nye offentliggørelser i Bruno Gröning Stiftung. Derudover bliver fornyelser nævnt på Internetsiden under rubrikken "aktuelt". Et specielt nyhedsbrev på dansk tilbyder vi ikke for tiden.

tilbage igen 

Spørgsmål til foredrags-cd'erne
Hvor kommer titlerne til foredragene fra?
Der findes ikke nogen almengyldig metode for Bruno Grönings foredrag. Bruno Gröning har ikke selv givet sine enkelte foredrag nogen titel, hvorfor vi oplyser dato og sted ved alle for at kunne kende forskel på dem. Mellem foredragene findes der også nogle, hvor man ikke i dag kan finde ud af, hvornår og hvor de blev holdt. En undtagelse udgør juleforedragene. Her bruger vi en central udtalelse fra foredraget som titel, for at holde os til emnet i indholdet.

tilbage igen  

Hvor mange foredrags-cd'er vil endnu blive offentliggjort?
Der forefindes endnu rigeligt ikke offentliggjort materiale. Den lydmæssige forbedring og produktionen af cd'er er meget dyr, hvorfor nye offentliggørelser først kan blive udført, når Stiftungs økonomi tillader det.

tilbage igen
 
Hvorfor er kvaliteten af de tilbudte lydoptagelser ikke altid optimal, og så forskellig for hvert foredrag?
Som udgangsmateriale for cd'erne benyttes de originale lydbånd fra halvtredserne. Disse har naturligvis ikke den høje lydkvalitet, som man er vant til fra vores nutidige lydoptagelser. Mange bånd er bedre, andre dårligere forståelige, og lydforskellen er til dels meget forskellig. Vi anstrenger os for at minimere støjen mest muligt med de moderne metoder, og at skille os af med støjgenerne. Det betyder på den anden side ikke, at der ikke ville kunne finde en yderligere forbedring sted af lydkvaliteten. Dette er ikke mindst et økonomisk spørgsmål. Skulle De råde over teknisk udstyr og kendskab, vil vi være Dem taknemmelig for, om De ville kontakte os.

tilbage igen 
 
Hvad betyder "original foredragsafskrift", og hvorfor bliver der langt så megen vægt på det?
For de fleste af de foredrag vi tilbyder af cd'er i vores shop, står også en tekstversion klar på vores Internetside, som kan downloades. Vores mål er en absolut nøjagtigt gengivelse af det talte ord. Til dette formål bliver hvert foredrag nøjagtigt afskrevet. Afskriften korrigeres så flere gange.
Dette arbejde er nødvendigt, fordi blot små afvigelser ved nedskrivningen kunne lyde som en forklaring af det sagte, hvad vi vil undgå.
Vi er naturligvis klar over, at Bruno Gröning ikke altid udtrykte sig grammatisk korrekt. Vi har dog den opfattelse, at det langt mere drejer sig om indholdet af hans ord end af den ydre form. Af interesse for en absolut ægthed, er det vigtigt for os at udarbejde foredragsafskrifterne, så de så nøjagtigt som muligt er i overensstemmelse med det sagte. Skulle De ved samtidigt at høre cd'en og læse afskriften finde en afvigelse, er vi taknemmelige for enhver henvisning, og vil omgående indarbejde den som korrektur.
Foredragets afskrift kræver høj koncentration og er meget tidskrævende. Derfor beder vi om forståelse for, at alle Bruno Grönings foredrag endnu ikke findes i tekstform.

tilbage igen
 
Hvorfor indeholder pdf-dokumenterne altid skrevne fremstillingsdatoer?
Trods grundig korrektur kan det ske, at der alligevel bliver overset mange fejl. Dem retter vi omgående efter at have fået besked om dem. Ved hjælp af fremstillingsdatoen kan det nemt lade sig gøre at finde frem til, hvilken udgave af et dokument, der er det mest aktuelle.

tilbage igen 
 
Hvorfor findes mange foredrag kun i tekstform eller kun på cd?
Nogle af Bruno Gröning foredrag – især fra de første år – findes kun som stenografisk afskrift. Af dem eksisterer der ingen lydoptagelse.

tilbage igen 

Spørgsmål til offentliggørelser
Jeg ville gerne udprinte artiklerne i original-layout. Hvordan opnår jeg den bedste kvalitet?
De i området "publikationer" tilbudte artikler er digitalisert med en professionel scanner i høj opløsning. Den offentliggjorte version er optimeret for udskriften af den hjemlige printer (300 dpi)
Der bliver opnået bedre resultater, når der ikke bliver valgt "trykt i gråtoner" – heller ikke, når det drejer sig om et sort-hvidt mønster. Det er en fordel at bruge et sædvanligt farvetryk.

tilbage igen
 
Hvorfor findes der ved siden af det originale layout også en separat tekstform som pdf-fil til at downloade?
Det har to grunde: For det første kan teksten så bedre læses, for bogstavstørrelsen i den originale artikel er ofte ret lille. For det andet kan der i tekstversionen gennemføres en søgning over hele teksten, i modsætning til den origale layout. 

tilbage igen

Spørgsmåle om shoppen
Kan jeg også betale med betalingssystemet PayPal?

Ja, betaling med PayPal er mulig.

tilbage igen
 
Gives der rabat på bestillinger af flere cd'er eller bøger?
  Nej, vi tilbyder ikke rabat ved bestilling af flere varer.

tilbage igen 
 
Er forsendelse med regning også mulig, eller skal man altid betale forud?
Vi sender alle artikler med regning, og beder om betaling indenfor 14 dage. Som et alternativ kan De efter bestilling i vores shop også betale direkte med PayPal.

tilbage igen
 
Gives der ved forsendelser til andre lande også et maksimalt forsendelsesbeløb, som ved forsendelser indenfor Tyskland?
Forsendelsesomkostningerne andrager vægten af de bestilte varer incl. emballage og port. Alle forsendelser indbefatter en moms på 7 %.Detallierede informationer til forsendelsesomkostningerne finder De her.

tilbage igen 

 
Spørgsmål om Stiftung
Er Bruno Gröning Stiftung anerkendt som almennyttig?
Ja, Bruno Gröning Stiftung er anerkendt som almennyttig. Den tjener umiddelbart og udelukkende almennyttige, skattebegunstigede almenformål. Stiftelsen fremmer det almennyttige formål at fremme videnskab og forskning (§ 52 afsnit 2. sætning 1 nr. 1AO)

tilbage igen 

Kan jeg trække mit bidrag fra i skat?
Ja, efter ønske modtager De en bidragskvittering, som De kan indlemme i Deres selvangivelse til skattevæsenet.

tilbage igen