Ved julehøjtideligheden 1957, og ved årsskiftet 1957/1958

EmailPDFUdskriv

Bruno Gröning, dezember 1957
Afskrift (pdf)


Det er mig også dette år magtpåliggende, af mit dybeste hjerte at takke alle

  •     mine kære venner

  •     mine utrættelige medarbejdere

  •     den store skare af modigt bekendende medlemmer af Gröning-forbundet

  •     og alle, der anstrenger sig for også at komme på denne vej

for den trofasthed og oprigtighed, hvormed de har søgt at finde vejen til fjernelse af uordenen hos sig selv og deres kære. De ved, at det er min ufravigelige opgave at vise menneskene, hvordan de må gå vejen, hvordan de kan befri sig for alle belastninger. Men denne vej er lang og besværlig. Det var den også i dette år. Det har De alle oplevet, og har trods alle fjendtlige angreb uforstyrret holdt Dem til mig.

Lad Dem heller ikke i det kommende år bringe bort fra Deres trofasthed og fra Deres oprigtige søgen efter erkendelsens guddommelige vej. Kun når vi alle, i respekt fra menneske til menneske, fast sammensluttede går denne guddommelige vej, kan vi nå det store mål for indre og ydre befrielse fra det onde. Kun da kan vi blive herre over det ondes angreb og overgreb. For kun

    den der stoler på Gud,
    har ikke bygget på sand.

Dette skal for Dem alle være mit ønske for julen 1957 og mit motto for 1958.

Jeg ønsker Dem alle et hjerteligt tillykke i kærlighed og tjeneste.

Deres

Bruno Gröning


Mennesket handler efter sin vilje
Som viljen er, således er tanken,
Tanken får mennesket til at handle.

Vil du opleve det guddommelige
Må du stræbe efter det.

Elsk livet – Gud,
Gud er overalt.

Penge er magt,
Sundhed er almagt

Kilde:
Bruno Gröning stiftelsens arkiv