• German
 • Niederländisch
 • Dänisch
 • Englisch

Bruno Gröning Stiftelsens mål

Stiftelsens hensigt er at fremme videnskab og forskning på området for dokumentation af samtids- og medicinsk historie i Tyskland i efterkrigstiden.

Stiftelsens mål bliver blandt andet virkeliggjort gennem:

 • Offentliggørelse af ordrette afskrifter fra de taler, som Bruno Gröning indtalte på lydbånd 
 • Digitalisering, restaurering og offentliggørelse af de historiske primærkilder I datamedier og på Internettet
 • Fremstilling af oversættelser fra lydbåndsafskrifter til andre sprog såvel som deres offentliggørelse
 • Opbygning af et arkiv med historiske primære og sekundære kilder af og om Bruno Gröning til videnskabelig udnyttelse
 • Opbygning af et pressearkiv med berettelser om Bruno Gröning fra den daværende tid til videnskabelig udnyttelse
 • Fremstilling og offentliggørelse af videnskabelige studier om Bruno Grönings liv og værk på tysk og i andre sprog
 • Samling, udnyttelse og offentliggørelse af Bruno Grönings erkendelser om betydningen af de selvhelbredende kræfter ved helbredelsesprocessen
 • Fremme af alle forehavender, som er egnet til tro mod originalen at bevare og gøre Bruno Grönings livsværk offentligt tilgængeligt for efterverdenen som grundlag for en nærmere videnskabelig udforskning
 • Fremme af alle forehavender, som er egnede til yderligere videnskabelig udforskning og anvendelse af Bruno Grönings erkendelser over betydningen af de selvhelbredende kræfter

Bruno Gröning Stiftelsen er oprativt virksom. Opfyldelsen af dens vedtægters formål bliver muliggjort gennem bidrag fra dens venner og støtter.

støtte

Du kan støtte Bruno Gröning Foundation's projekter med en donation.

Yderligere

Butik

I webshoppen har du mulighed for at købe cd'er og bøger med foredrag, beretninger fra tidsvidner og publikationer om Bruno Grönings liv og arbejde.

Yderligere