• German
  • Niederländisch
  • Dänisch
  • Englisch


Bruno Gröning Foundation

Bruno Gröning Foundation er en non-profit fond, der har til formål at dokumentere Bruno Grönings liv, arbejde og tjeneste. 

Fokus for arbejdet er udviklingen af et omfattende dokumentarkiv med udskrifter og lydoptagelser af hans foredrag, helbredende rapporter skrevet i hans levetid samt historiske tekster og publikationer om Bruno Gröning selv.

Bruno Gröning (1906 – 1959), hvis navn Stiftelsen bærer, blev i 1949 gennem opsigtsvækkende helbredelser i Tyskland kendt som såkaldt  „åndelig helbreder“.
Op til 30.000mennesker strømmede på højdepunktet af hans virke dagligt til hans foredrag, som han holdt for sine tilhørere frit og uden manuskript. Gang på gang berettede alvorligt syge om uforklarlige helbredelser derved. Nationale og internationale medier informerede dengang intenst om de (til i dag) videnskabeligt utilstrækkeligt efterforskede helbredelser af lidelser, som både før og efter regnes for uhelbredelige.

Bruno Gröning, et dybt troende menneske, understregede altid: ”Der findes ingen uhelbredelig – Jeg helbreder ikke, den guddommelige kraft hjælper og helbreder – Gud er den største læge!” Hans mission så han dog ikke udelukkende i at vise syge mennesker vejen til sundhed. Hans overordnede bestræbelse var at formidle troen på Gud, og en måde at indrettet sit liv på, som svarede hertil. ”Jeg kalder Dem til den store venden om!” lød en af Bruno Grönings ofte gentagne sætninger.

Den 26. januar 1959 døde Bruno Gröning i Paris. I dag – mere end et halvt århundrede efter hans død – er hændelserne om ham, nu som tidligere, af offentlig interesse. Således kommer der også i nutiden gang på gang beretninger om helbredelsesresultater, som er sket efter anvendelsen af indsigt i Bruno Grönings lære. Et voksende antal
mennesker viser interesse for en systematisk og velfunderet bearbejdet information, såvel som adgang til de historiske kilder over Bruno Grönings virke.

I de første år blev Bruno Grönings taler nedskrevet stenografisk. Senere, fra 1955 til 1958, blev de for størstedelen optaget på lydbånd. Bortset fra korte selvbiografiske tekster, få breve og nogle håndskrevne optegnelser, har Bruno Gröning ikke selv skrevet noget.

Bruno Gröning Stiftelsen fremmer bevarelsen af Bruno Grönings livsværk, og den systematiske bearbejdelse, arkivering og videnskabelige dokumentation af samtidige kilder, såvel som den offentlige adgang til disse.

Fokus er på dokumentarkivet på denne hjemmeside. Ud over udskrifterne af mange af Bruno Grönings forelæsninger er der også talrige historiske tekster om, hvad der skete omkring ham, publikationer om ham og helbredende rapporter, der blev skrevet i hans levetid.

En anden central rolle spiller også udgivelsen af lydoptagelser af Bruno Grönings foredrag på cd'er eller som downloads.

Bruno Gröning Stiftelsen er udelukkende aktivt beskæftiget. Opfyldelsen af dens mål, i overensstemmelse med reglerne for Stiftelsen, bliver først og fremmest muliggjort gennem bidragene fra dens venner og sponsorer. Bruno Gröning Stiftelsen blev anerkendt som almennyttig af Pforzheims skattevæsen. Bidrag kan derfor trækkes fra i skat. Til dette formål bliver der udstedt tilsvarende bidragskvitteringer.

Stiftelsen er uafhængig, og er ikke forbundet med nogen anden gruppering om Bruno Gröning.

støtte

Du kan støtte Bruno Gröning Foundation's projekter med en donation.

Yderligere

Butik

I webshoppen har du mulighed for at købe cd'er og bøger med foredrag, beretninger fra tidsvidner og publikationer om Bruno Grönings liv og arbejde.

Yderligere