• German
  • Niederländisch
  • Dänisch
  • Englisch

 

Bruno Gröning Stichting

De Bruno Gröning Stichting is een non-profit stichting die zich inzet voor de documentatie van het leven, het werk en het ambt van Bruno Gröning.

De focus van het werk is de ontwikkeling van een uitgebreid documentenarchief met afschriften en geluidsopnamen van zijn lezingen, helende rapporten geschreven tijdens zijn leven en historische teksten en publicaties over Bruno Gröning zelf.

Bruno Gröning (1906 - 1959), wiens naam de Stichting draagt, trad in 1949 in Duitsland voor het eerst op als zogenaamde "geestelijke genezer" door middel van sensationele genezingen.

Tot 30.000 mensen per dag stroomden men naar zijn lezingen op het hoogtepunt van zijn werk, die hij zijn toehoorders gratis en zonder manuscript gaf.  Steeds weer vertelden vervolgens ernstig zieken over onverklaarbare genezingen.  Nationale en internationale media informeerden toen intensief over de (tot op heden) wetenschappelijk onvoldoende onderzochte genezingssuccessen bij aandoeningen, die nog steeds als ongeneeslijk gelden.

Bruno Gröning, een diepgelovig man, benadrukte altijd: "Er is geen ongeneeslijke ziekte - ik ben het niet die geneest, het is de goddelijke kracht die helpt - God is de grootste arts!". Hij zag zijn missie echter niet uitsluitend in het wijzen van zieke mensen op de weg naar gezondheid. Zijn voornaamste streven was het geloof in God en een dienovereenkomstig gerichte levenswijze bij te brengen. "Ik roep u op tot een grote bekering!" is een van de kernzinnen van Bruno Gröning.

Bruno Gröning overleed in Parijs op 26 januari 1959. Vandaag - meer dan 60 jaar na zijn dood - staan de gebeurtenissen rond hem nog steeds in de publieke belangstelling. Zo zijn er ook nu nog berichten over genezingssuccessen die hebben plaatsgevonden nadat Bruno Gröning's inzichten en leringen zijn toegepast. Steeds meer mensen tonen belangstelling voor systematische en gefundeerde informatie en voor toegang tot de historische bronnen over het werk van Bruno Gröning.

In de eerste jaren werden de toespraken van Bruno Gröning in steno opgenomen, later, van 1955 tot 1958, werd een groot deel op band opgenomen. Behalve korte autobiografische teksten, enkele brieven en enkele handgeschreven notities heeft Bruno Gröning geen andere geschriften geproduceerd.

De Bruno Gröning Stichting bevordert het behoud van het levenswerk van Bruno Gröning en de systematische verwerking, archivering en wetenschappelijke documentatie van hedendaagse historische bronnen, alsmede de publieke toegang daartoe.

De nadruk ligt op het documentenarchief op deze website. U vindt er afschriften van vele lezingen van Bruno Gröning, evenals talrijke historische teksten over de gebeurtenissen rondom hem, publicaties over hem zelf en genezingsverslagen die tijdens zijn leven zijn geschreven.

De rubriek updates geeft een overzicht van nieuw toegevoegde documenten.

Een andere centrale plaats is voor de publicatie van geluidsopnamen met voordrachten van  Bruno Gröning d.m.v. cd, of als download. 
De Bruno Gröning Stichting is uitsluitend operatief bezig. De verwezenlijking van haar doelen volgens de statuten word met voorrang mogelijk gemaakt door giften van haar vrienden en begunstigers. De Bruno Gröning Stichting werd door het verantwoordelijke financiële bestuur van Pforzheim als in het nut van het algemeen erkend. Giften zijn deswege aftrekbaar van de belasting.  Voor dit doel worden daarvoor bestemde giftenverklaringen afgegeven.

De Stichting is onafhankelijk en heeft geen banden met andere groeperingen rond Bruno Gröning.
 

Donaties

U kunt de projecten van de Bruno Gröning Stichting steunen met een donatie.

verder

Shop

In de online shop heeft u de mogelijkheid om cd's en boeken met lezingen, reportages van hedendaagse getuigen en publicaties over het leven en werk van Bruno Gröning aan te schaffen.

verder