• German
  • Niederländisch
  • Dänisch
  • Englisch

Ondersteuning

Zo kunt u ons ondersteunen
Wij zijn blij met iedere vorm van hulp. Daarvoor zijn verscheidene mogelijkheden: Als u ons op de een of andere manier zou willen ondersteunen, neem dan alstublieft contact met ons op. Wij stellen ons dan met u in verbinding.

Origineel materiaal
Indien u over origineel materiaal uit de veertiger en vijftiger jaren van of over Bruno Gröning beschikt, wat tot nu toe nog niet gepubliceerd werd( geluidsbanden, schriftelijke stukken enz.) neemt u dan contact met ons op. Ook foto’s zijn zeer welkom. Stuur ons dit echter niet zomaar toe.  Wij moeten eerst nagaan of wij het niet al in ons bestand hebben. Zou dit niet het geval zijn, dan zouden wij voor ons graag een kopie maken, die als basis voor de publicatie dient. Vanzelfsprekend worden naar ons gestuurde geluidsbanden, cd's of schriftelijke stukken alleen als aangetekende stukken naar u terug gestuurd. In ieder geval vragen wij om afstemming van te voren.
 
Bewerken van tijddocumenten
Er ligt bij ons al een veelvoud van kranten-/tijdschriften-artikelen uit de tijd van 1949 tot 1959 klaar evenals verdere publicatie, die het gebeuren rondom Bruno Gröning als thema hebben. Onze intentie is, deze  – voor een deel uiterst zeldzame tijddocumenten (na vaststelling van de rechten) weer toegankelijk te maken. De gedigitaliseerde originelen moeten niet alleen als ingescand origineel, maar ook in een versie als tekstdocument (Word-format) op deze site gepubliceerd worden.  Daarvoor hebben wij helpers nodig, die de met schrift herkenning ingelezen publicaties bewerken en gereed maken.

Vertalen van voordrachten
Wij hebben aanvragen uit andere landen naar vertalingen van de voordrachten van Bruno Gröning en overige documenten. Wanneer u een andere taal als Duits als moedertaal spreekt en een vertaling aandurft, die het origineel zo precies mogelijk benadert, neemt u dan alstublieft contact met ons op.  

Donaties

U kunt de projecten van de Bruno Gröning Stichting steunen met een donatie.

verder

Shop

In de online shop heeft u de mogelijkheid om cd's en boeken met lezingen, reportages van hedendaagse getuigen en publicaties over het leven en werk van Bruno Gröning aan te schaffen.

verder